Сарқан политехникалық колледжінің Педагогикалық кеңестерінің 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарындағы хаттамалары 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/Z8S7/rLRDizyhg