29.11.2023ж. 📝 Академиялық адалдық дегеніміз не? Сарқан политехникалық колледжінде Академиялық адалдық дегеніміз не? Бұл маңызды болып табылады ма? тақырыбында директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары П.А. Иманғазиеваның ұйымдастыруымен "Академиялық адалдықтың жоғары стандарттарын не үшін қолдау қажет?" рубрикасы аясында пәндік ЦК комиссиясының төрағаларымен нұсқаулық - түсіндіру жұмыстары өткізілді. Академиялық адалдық – бұл шындық, сенім, құрмет, әділдік және жауапкершілік қағидаттарын сақтау. Бұл қағидаттарды ешкім қадағаламаған және бақыламаған кезде де ұстану керек. Әрбір оқу орны студенттер мен педагогтарға өз қызметінде салмақты моральдық және этикалық шешімдер қабылдауға көмектесетін өзінің академиялық ережелері мен адалдық нормаларын белгілейді. Академиялық жалғандықтың басқа түрлеріне көшіріп алу, шпаргалкалар, сыбырлап айту және т.б. жатады. Плагиаттың екі түрі бар: ойластырылған және ойластырылмаған. Панар Ануарбековнаның пікірінше плагиаттың басым бөлігі шын мәнінде әдейі емес болып табылады және академиялық адалдықты қалыптастыруға көмектесетін ережелерді түсінбеуі салдарынан пайда болады, сондықтан студенттерге академиялық адалдық қағидаттарын нақты түсіндіру өте маңызды дей отыра, педагогтарға қажетті кеңестер тізбегін ұсынды.

Директордың оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары А. Омирбекова

26 қыркүйек күні Жетісу облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының арасында «Ең үздік кәсіптік білім беру ұйымы – 2023» облыстық байқауы өткізілді. Байқауға 12 колледж қатысты. Қазылар алқасы әр білім беру ұйымының екі кезең бойынша ұсынған жұмыстарының мазмұны мен сапасын бағалады. Сарқан политехникалық колледжі «Инновация шеберханасы» номинациясымен және 100 000 мыңның сертификатымен марапатталды. Құттықтаймыз! 👏🏻

WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.25.49___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.27.15___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.28.08___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.30.31___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.31.58___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.33.05___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.24.07___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.24.50___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.30.38___serialized1
WhatsApp Image 2023-09-27 at 13.30.37___serialized1

   27 қыркүйек -Дүниежүзілік туризм күніне орай, ағымдағы жылдың қыркүйек айының 26-сы күні Сарқан политехникалық колледжі және Жоңғар-Алатауы МҰТП РММ-нің ұйымдастыруымен спорттық іс-шара өткізілді. Ойынға 5 команда қатысып, жүлделі 1,2,3 орын анықталып марапатталды, спорттық жарысты ұйымдастырушыларға белсенділік танытқандары үшін Алғыс хат берілді. Жастардың барлығы белсенді қатысып, іс -шара жоғары деңгейде өтті. Атқарылған іс-шараның мақсаты: жастарға спорттық туризм дағдыларын үйретіп, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Әр елдегі халықтармен байланыс орнату арқылы туризм саласының әлеуметтік, экономикалық және саяси маңызын арттыру. Қатысушылардың саны-60 студент                                      Оындаған: «Эко және туризм» жетекшісі: Г.Е. Джумагулова ЖІК жетекшісі: А.А. Айдаулетов

WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.33 (1)
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.03.27
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.03.26
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.33
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.34
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.37
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.47
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.04.52
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.10.11
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.10.11 (1)
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.10.12 (1)
WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.10.12

27.08.2022 жылы Сарқан политехникалық колледжінде қабылдау комиссиясы сұқбаттасу графигіне сәйкес 07130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша); 2 жыл 10 ай 07161300 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану; 2 жыл 10 ай 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу; 2 жыл 10 ай 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру; 10 ай 07150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша); 2 жыл 10 ай және 10 айлық мамандықтары бойынша талапкерлермен сұқбаттасу жүргізілді.

Сарқан политехникалық колледжінде 2022-2023 оқу жылына оқуға құжаттар қабылдау (25.06.22-25.08.22) басталды. Колледжде қабылдау комиссиясы бойынша директордың бұйрығы шығарылып, жауапты хатшы мен техникалық хатшы тағайындалды. Сонымен қатар қабылдау комиссиясының жұмыс кестесі бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Хабарласу үшін call centre 2-55-98. Талапкерлер құжаттарын 2 жолмен тапсыруға мүмкіндіктері бар: колледжге тікелей келіп тапсыру және құжаттарды онлайн тапсыру үшін https://zhetysu.pem.kz осы сілтеме арқылы жіберуге болады.

Сарқан политехникалық колледжінде қашықтықтан білім берудін манызы мен кемшіліктері тақырыбында колледждің "Болашақ" дебаттық клубының қатысумен турнир өтті.Онда білімгерлер қазіргі жағдайларға байланысты қашықтықтан білім берудін маныздылығымен кемшіліктері туралы өз ойларын ортаға салды.

Сарқан политехникалық колледжінде

Сарқан политехникалық колледжінде "Адалдық алаңы аясында" Адалдық сағаты өткізілді.

Открытый урок по НВП

18.10.2019жыл.Сарқан политехникалық колледжінде жастар жылына орай "Айбын"әскери-патриоттық спорттық ойынның аудандық іріктеу кезеңі өткізілді.

В саркандском политехническом колледже 03.10.2019г в честь дня города,прошел турнир по настольному теннису

В саркандском политехническом колледже 03.10.2019г в честь дня города,прошел турнир по настольному теннису

Миссия Колледжа

    Миссия : подготовка конкурентоспособных рабочих профессий, востребованных на рынке труда для реализации индустриально – инновационного развития региона.

    Цель: достижение высокого уровня качества образования путем применения инновационных методов обучения в соответствии с запросами общества и индустриально – инновационного развития экономики.

    Миссия является интегрирующим звеном в работе колледжа. На ее основе определяются приоритеты, стратегические цели и задачи, планируетс и организуется деятельность всех структурных подразделений колледжа, разрабатываются перспективы дальнейшего развития.

    В обсуждении миссии принимали участие преподаватели, студенты, сотрудники колледжа. Во всех подразделениях были проведены собрания, посвященные обсуждению миссии. В учебном и лабораторном корпусах были установлены ящики, в которые собирались варианты этого документа. После обработки и уточнения основных положений, из нескольких формулировок миссий, целей был сформулирован окончательный вариант, который был обсужден и утвержден на педагогическом совете колледжа ( Протокол № 5 от 25.01.2017 г)

    Миссия,цели,задачи составлены с учетом принимаемых программных документов ( Закон «Об образовании», «Стратегия индустриально – инновационного развития РК на 2015 – 2020 г.г. » Миссия колледжа полностью соотносится со стратегией. С проектом стратегического плана был ознакомлен коллектив колледжа, который принимал участие в его обсуждении. Стратегический план охватывает все перспективные направления деятельности колледжа, ориентированные на достижении миссии.

    В качестве основополагающих приоритетов определены следующие направления развития:

- повышение удовлетворенности рынка труда, качеством подготовки рабочих специальностей;

- усиление связи образования и производства, разработки механизмов трудоустройствавыпускников, привлечения работодателей к процессу создания стандартов технического и профессионального образования, подготовки и аттестации специалистов;

- повышение уровня мобильности обучающихся и преподавателей;

- обеспечение реализации конституционного права граждан на образование и регулирование общественных отношений в сфере образования;

- формирование знаний, умений и навыков, интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося;

- обеспечение отраслей хозяйства Республики Казахстан квалифицированными специалистами;

- воспитание у обучающихся стремления к соамообразованию и получению квалификации, с целью обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Руководствуясь миссией, коллектив колледжа определил стратегические цели и задачи, направленные на повышение его деятельности:

- реализация задач, определенных Посланием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана, Закона РК «Об образовании», Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы;

- организация творческой коллективной работы над общей методической темой колледжа «Педагогические технологии, направленные на развитие информационной грамотности, творческого потенциала, профессиональной компетентности педагога»;

- обеспечение доступности качественного образования и дальнейшее развитие информационно – коммуникативных технологий в образовании;

- внедрение дуальной и модульной систем обучения как фактор развития конкурентоспособного выпускника;

- усиление внимания к проблемам воспитания подрастающего поколения: организация деятельности обучающихся, направленной на изменение самого себя как субъекта воспитания и обучения;

- повышение значимости воспитанности, образованности, профессионализма, утверждение и воспитание общечеловеческих ценностей: патриотизма, гуманизма, гражданственности, трудолюбия, интернационализма, улучшение физического развития и здоровья студентов;

- формирование общей политической и правовой культуры, развитие общественно – политической активности, гражданской зрелости;

- формирование системы взаимодействия между работодателем и колледжем, определение множества форм участия работодателей в процесс выявления профессиональных и социально – личностных компетенций выпускников по конкретным направлениям подготовки и оценка качества их усвоения, развитие системы самообразования преподавателей;

- совершенствование системы педагогического наставничества;

- совершенствование рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей, ПЦК;

- совершенствование библиотечного, справочно – библиографического и информационногообслуживания пользователей;

- обеспечение безопасных и санитарных условий обучения, проживания и отдыха обучающихся и труда преподавателей;

- обеспечение финансирования учебного процесса с учетом современных требований к его развитию.

   Для реализации миссии, целей и задач в колледже функционируют

3 предметно – цикловые комиссии: «Общеобразовательные дисциплины», «Специальные дисциплины», «Производственное обучение», а также совет кураторов, которые планируют, организуют и обеспечивают выполнение работ. Структурные подразделения колледжа обеспечивают выполнение стратегических и текщих планов деятельности учебного заведения. В основные показатели деятельности учебного заведения входят: кадровый потенциал, учебная и научно – методическая работа, материальная и социальная база, международное сотрудничество.

Учебно – методическая обеспеченность учебного процесса колледжа отвечает задачам, стоящим перед коллективом педагогов и специалистов, в составе которого преподаватели, имеющие богатый опыт работы как на производстве, так и в учебном заведении.

В вопросах трудоустройства колледж активно сотрудничает с базовыми предприятиями город Саркан, Сарканского района и области, центром занятости Сарканского района. На сегодняшний день на предприятиях ТОО «Фирма Тамерлан», АО «ТАТЭК» Сарканский РЭС, Саркан «Су Құбыры», К/Х «Абдрахимов», «Душкин», «Самал», ресторан «Жетысу», ресторан «Амина», СТО города Саркан, швейные мастерские города, салоны красоты и парикмахерские города и другие, что говорит о хорошей закрепляемости и качестве подготовки выпускников колледжа.

Особо отмечено сотрудничество с ТОО «Фирма Тамерлан», который состоит в Ассоциации энергетиков РК, АО «ТАТЭК» Сарканский РЭС, где работают выпускники колледжа Калиев Ермек – главный инженер, Орунбаев С. – начальник, Саркан «Су Құбыры» - Иминов Н. - специалист, К/Х «Душкин», «Абдрахимов», «Самал» которые состоят в Союзе фермеров Казахстана и в Союзе предпринимателей «Атамекен», где успешно работают наши выпускники - Рамазанов А., Сейдахметов К. применяют мировую технологию по выращиванию зерновых культур и возделыванию земли и обработки почвы. Колледж ипользует финансовые ресурсы для поддержки и реализации политикм и стратегии. Основными задачами в этом направлении являются: увеличение финансирования стажировок и курсов повышения квалификации кадров; увеличение объемов финансирования на развитие материальной базы; финансирование капитального ремонта колледжа поставлено на ПСД (проектно – сметная документация) 2019 -2020 г.г.

Решающим фактором, опопределящим эффективность деятельности колледжа является корпоративная культура. Состояние корпоративной культуры определяется набором общих духовных ценностей, которые разделяются всеми сотрудниками:

- социальная стабильность коллектива;

- высокая организационная культура, соблюдение персоналом инструкций и предписаний;

- степень информированности персонала;

- соблюдение этики корпоративного поведения, умение поддерживать имидж колледжа;

- рост профессиональных знаний и компетенции сотрудников, положительная динамика итогов аттестации кадров;

- развитие материально – технической и информационной базы;

- внимательность, способность воспринимать критику, честность, справедливость, соблюдение норм и правил внутреннего распорядка среди сотрудников. В контексте развития корпоративной культуры в колледже уделяется большое внимание по проиобщению обучающихся к нормам и ценностям колледжа. Оценка эффективности стратегии и цели осуществляется колледжем при проведении SWOT – анализа. Результаты SWOT – анализа служат основанием для улучшения деятельности колледжа.

Поделиться этим